اخبار و رویدادها

مشاهده همه خبرها
مجموعه سعدآباد علاوه بر روزهای هفتم و هشتم خردادماه در روزهای نهم و دهم خردادماه نیز تعطیل است مجموعه سعدآباد علاوه بر روزهای هفتم و هشتم خردادماه در روزهای نهم و دهم خردادماه نیز تعطیل است
مجموعه سعدآباد هفتم و هشتم خرداد ماه تعطیل است مجموعه سعدآباد هفتم و هشتم خرداد ماه تعطیل است
کارگاه آموزشی «دیدار با معماری ایرانی» به مناسبت هفته میراث فرهنگی در کاخ موزه ملت برگزار شد کارگاه آموزشی «دیدار با معماری ایرانی» به مناسبت هفته میراث فرهنگی در کاخ موزه ملت برگزار شد
مجموعه سعدآباد از طرف کمیته ملی موزه های ایران مورد تقدیر قرار گرفت مجموعه سعدآباد از طرف کمیته ملی موزه های ایران مورد تقدیر قرار گرفت
کارگاه آموزشی پاکسازی و مرمت تابلو نقاشی در موزه هنرهای زیبا به مناسبت هفته میراث فرهنگی کارگاه آموزشی پاکسازی و مرمت تابلو نقاشی در موزه هنرهای زیبا به مناسبت هفته میراث فرهنگی
مجموعه سعدآباد علاوه بر روزهای هفتم و هشتم خردادماه در روزهای نهم و دهم خردادماه نیز تعطیل است
مجموعه سعدآباد علاوه بر روزهای هفتم و هشتم خردادماه در روزهای نهم و دهم خردادماه نیز تعطیل است
يکشنبه 7 خرداد 1402
مجموعه سعدآباد هفتم و هشتم خرداد ماه تعطیل است
مجموعه سعدآباد هفتم و هشتم خرداد ماه تعطیل است
شنبه 6 خرداد 1402
کارگاه آموزشی «دیدار با معماری ایرانی» به مناسبت هفته میراث فرهنگی در کاخ موزه ملت برگزار شد
کارگاه آموزشی «دیدار با معماری ایرانی» به مناسبت هفته میراث فرهنگی در کاخ موزه ملت برگزار شد
جمعه 5 خرداد 1402
مجموعه سعدآباد از طرف کمیته ملی موزه های ایران مورد تقدیر قرار گرفت
مجموعه سعدآباد از طرف کمیته ملی موزه های ایران مورد تقدیر قرار گرفت
چهارشنبه 3 خرداد 1402
کارگاه آموزشی پاکسازی و مرمت تابلو نقاشی در موزه هنرهای زیبا به مناسبت هفته میراث فرهنگی
کارگاه آموزشی پاکسازی و مرمت تابلو نقاشی در موزه هنرهای زیبا به مناسبت هفته میراث فرهنگی
چهارشنبه 3 خرداد 1402