اخبار و رویدادها

مشاهده همه خبرها
برگزاری نمایشگاه صورتگری نقاشی ایرانی در مکتب قاجار برگزاری نمایشگاه صورتگری نقاشی ایرانی در مکتب قاجار
موزه ظروف سلطنتی پس از 4 ماه بازگشایی می‌شود موزه ظروف سلطنتی پس از 4 ماه بازگشایی می‌شود
برپایی سلسله‌‌نشست‌های کتاب‌موزه در مجموعه سعدآباد برپایی سلسله‌‌نشست‌های کتاب‌موزه در مجموعه سعدآباد
کارگاه «خوانش نگاره تزکیه» اثر استاد محمود فرشچیان برگزار می شود کارگاه «خوانش نگاره تزکیه» اثر استاد محمود فرشچیان برگزار می شود
نواب صفوی صراحتاً به شاه گفت حکومت باید اسلامی شود/ نقش فدائیان اسلام در ملی‌شدن صنعت نفت نواب صفوی صراحتاً به شاه گفت حکومت باید اسلامی شود/ نقش فدائیان اسلام در ملی‌شدن صنعت نفت
برگزاری نمایشگاه صورتگری نقاشی ایرانی در مکتب قاجار
برگزاری نمایشگاه صورتگری نقاشی ایرانی در مکتب قاجار
چهارشنبه 12 بهمن 1401
موزه ظروف سلطنتی پس از 4 ماه بازگشایی می‌شود
موزه ظروف سلطنتی پس از 4 ماه بازگشایی می‌شود
دوشنبه 10 بهمن 1401
برپایی سلسله‌‌نشست‌های کتاب‌موزه در مجموعه سعدآباد
برپایی سلسله‌‌نشست‌های کتاب‌موزه در مجموعه سعدآباد
يکشنبه 9 بهمن 1401
کارگاه «خوانش نگاره تزکیه» اثر استاد محمود فرشچیان برگزار می شود
کارگاه «خوانش نگاره تزکیه» اثر استاد محمود فرشچیان برگزار می شود
يکشنبه 9 بهمن 1401
نواب صفوی صراحتاً به شاه گفت حکومت باید اسلامی شود/ نقش فدائیان اسلام در ملی‌شدن صنعت نفت
نواب صفوی صراحتاً به شاه گفت حکومت باید اسلامی شود/ نقش فدائیان اسلام در ملی‌شدن صنعت نفت
سه شنبه 4 بهمن 1401