امكانات مجموعه

سرویس حمل و نقل

با توجه به وسعت 110 هکتاری مجموعه سعدآباد، وجود بیش از 17 کاخ و کاخ موزه در این مجموعه و دور بودن و...

23 مرداد

ایستگاه رادیو

رادیو سعدآباد دور دست ترین نقاط سعدآباد و تمام وسعت 110 هکتاری مجموعه سعدآباد را پوشش می دهد و به و...

21 شهريور

کتابخانه

کتابخانه مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد واقع در مجاورت درب ورودی میدان دربند دارای منابع غنی با و...

21 شهريور

نمازخانه

نمازخانه مجموعه سعدآباد در سال 1369 افتتاح شده و در مرکز مجموعه قرار گرفته است ...

22 دی