ارتباط با مدیر مجموعه سعدآباد:

دکتر سیدحسین علوی، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

فکس:  ۲۲۷۴۱۹۱۸ (۰۲۱)

رئیس اداره روابط عمومی مجموعه سعدآباد:

محمد حیدری

تلفن بخش هماهنگی و بازدید: ۲۷۹۴۰۰۰۰(۰۲۱)

سعدآباد در تلگرام: http://telegram.me/saadabadpalace

سعدآباد در اینستاگرام: http://www.instagram.com/saadabadpalace

سعدآباد در توئیتر: http://twitter.com/saadabadcomplex