کارگاه های مرمت

کارگاه های مرمت
  • کد مطلب: 339
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 22 دی 1388 - 17:34

 این مرکز کار خود را از سال 1373 آغاز نموده و در حال حاضر ، انجام مراحل مرمتی و حفاظتی آثار گوناگون مجموعه بر عهده این واحد می باشد .

 

اخبار واحد مرمت

دسته بندی ها