معرفي آثار موزه‌ای

تابلوهای نقاشی استاد طاهرزاده بهزاد

از آثار شاخص موجود در کاخ و...

16 آبان

نشان و مدال ذوالفقار

ادامه مطلب -->

6 آبان

سفالی از اینکاها

ادامه مطلب -->

22 مهر

گرزی به شکل سر گاو

ادامه مطلب -->

18 مهر

فرش تالار آیینه کاخ موزه سبز

از نمونه های شاهکار فرش اثر استاد عبدالمحمد عمواغلی ،فرشی 70 متری 120 رج در تالار آیینه میباشد که و...

23 شهريور

سنگاب فلزی

یکی از آثار با ارزش و هنری موجود در موزه صنایع دستی مجموعه سعدآباد که در طبقه دوم این موزه نگهداری و...

23 شهريور
913 - 923 of 923