گزارش تصويري

بازدید هنرمندان سوری از مجموعه سعدآباد

خلف المفتاح مدیر موسسه بین المللی قدس، قسام غانم، رئیس اتحادیه هنرهای تجسمی سوریه، عبدالمعطی رئیس و...

2 اسفند
49 - 60 of 964