ساتیاکی (Satyaki) اسطوره ای آشنا در فرهنگ آسیای جنوب شرقی

  • کد مطلب: 8441
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 آبان 1402 - 11:20

ساتیاکی  (Satyaki) اسطوره ای آشنا در فرهنگ آسیای جنوب شرقی 

پژوهش: اعظم رضایی انزهائی/آبان  1402

موزه آشپزخانه سلطنتی               

downlodساتیاکی (Satyaki) اسطوره ای آشنا در فرهنگ آسیای جنوب شرقی