برگزاری تور آشناسازی از کشور چین

برگزاری تور آشناسازی از کشور چین
  • کد مطلب: 8300
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 22 فروردين 1402 - 13:45

برگزای تور آشناسازی به عنوان گروه پیشتاز در بازگشایی مرزهای دو کشور؛ سه شنبه 22 فروردین1402 از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با هماهنگی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع گردشگری و صنایع دستی و با حضور دکتر شالبافیان معاون گردشگری

دسته بندی ها