تاریخ خبر:سه شنبه 22 فروردين 1402 - 13:45
کد خبر:8300
برگزاری تور آشناسازی از کشور چین

برگزای تور آشناسازی به عنوان گروه پیشتاز در بازگشایی مرزهای دو کشور؛ سه شنبه 22 فروردین1402 از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با هماهنگی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع گردشگری و صنایع دستی و با حضور دکتر شالبافیان معاون گردشگری