تولد مسیح / موزه استاد بهزاد

تولد مسیح / موزه استاد بهزاد
  • کد مطلب: 8007
  • تاریخ انتشار: يکشنبه 12 دی 1400 - 12:24

ستاد حسین بهزاد مینیاتور، در سال 1958 میلادی در مسابقه ای که انجمن ادبیات مسیحی شهر میناپولیس آمریکا برای طراحی کارت تبریک کریسمس ترتیب داده بود، شرکت نمود و از میان 230 نقاش از 97 کشور شرکت کننده، مقام اول را کسب کرد.

استاد بهزاد نگاره تولد مسیح را بر اساس داستانی از انجیل ترسیم نموده اند، در ابتدای باب دوم انجیل متی چنین آمده است؛
"کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم."
مضمون اثر اشاره به دیدار سه مغ از حضرت عیسی در زمان تولدش دارد؛ این سه مغ ستاره تولد مسیح را در آسمان دیدند و راهی طولانی را از شرق تا اورشلیم پیمودند، آنها با هرود حاکم رومی اورشلیم ملاقات می کنند و از او می خواهند تا به آنها بگوید این پادشاه نجات دهنده کجاست؛ کاهنان یهود مطابق پیشگویی ها محل تولد را بیت اللحم عنوان می کنند و هرود از آنها می خواهد هر گاه فرزند را یافتند به او نیز اطلاع بدهند اما آن سه فرزانه بر پایه رویایی که دیده بودند هرود را آگاه نکردند و مسیح را از مرگ رهایی دادند.
در نگاره مسیح با هاله ای در اطراف سرش، در آغوش حضرت مریم ترسیم شده است؛ در برابرشان دو مغ با دستهایی بر روی سینه به نشانه احترام در مقابل مسیح بر روی زمین نشسته اند. مغ سوم نیز بخش از هدایا را در دست دارد. امضای استاد بهزاد به تاریخ 11/7/36 در پایین سمت چپ نگاره دیده می شود.
شایان ذکر است دیپلم افتخار این مسابقات بین المللی و کارت پستال چاپ شده از اثر در موزه استاد بهزاد در معرض نمایش قراردارد.

نجیبه موسوی حصار، مسئول موزه استاد بهزاد
عکاس، جواد نجف علیزاده