سفال املش در موزه هنر و ملل

سفال املش در موزه هنر و ملل

ظرف سفالی مورد مطالعه که در موزه هنر و ملل قرار دارد،با پوشش لعاب قرمز رنگ می باشد که دارای نقش داغدار است ،و تکنیک ساخت آن دست ساز بوده است ،که درهزاره اول ق.م ساخته شده و از ناحیه املش بدست آمده است.گفتنی است که آثار گرانبهایی از اشیای برنزی و آهنی و طلا و نقره و ...

 

  • کد مطلب: 2056
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 22 آذر 1390 - 10:45

ظرف سفالی مورد مطالعه که در موزه هنر و ملل قرار دارد،با پوشش لعاب قرمز رنگ می باشد که دارای نقش داغدار است ،و تکنیک ساخت آن دست ساز بوده است ،که درهزاره اول ق.م ساخته شده و از ناحیه املش بدست آمده است.

گفتنی است که آثار گرانبهایی از اشیای برنزی و آهنی و طلا و نقره و ظروف شیشه ای و سفالی املش متعلق به دوران سپیده دم تاریخ تا پایان دوره ساسانی عرضه شده است .بین این میراث مشهور ،مواد شیشه ای آن با ظروف شیشه ای امپراتور "شوسوئین " در "نارا "ی ژاپن وجه تشابه  بسیاری وجود دارد که نشانه ای از ارتباط فر هنگ های دوره کلاسیک ایران و شرق است.

یکی از دست ساخته های بشری  که به عنوان نمادی از روند پیشرفت او در گام نهادن به زندگی دست جمعی و یکجا نشینی بوده است ،سفال می باشد.انسان سفالگر ،در طی هزاره ها به خوبی توانست علایق و باورهای خود را بر روی ظروف سفالی در معرض نمایش بگذارد،و حتی در این میان مجسمه هایی از حیوانات یا حجم هایی ترکیبی که نشانگر ،نوع نگرش آنها به جهان هستی است،را نمایان می سازد.

در ابتدا پدیده سفال دست ساز ،خشن ؛بدون نقش و ساده بوده است و تحت عنوان سفال پوک و سست با آمیخته کاه و موی جانوران ،و سایر مواد آلی ،که در این نقش های هندسی ساده بوده است ،ساخته می شدند.

برخی از باستان شناسان معتقدند که پیدایش اولین سفالهای سست و نرم ،حاصل نخستین مراحل استقرار روستایی بوده است ،مرحله ای که انسان ناگزیر به ذخیره سازی انواعی ازخوراک خود و چهارپایان اهلی شده اش ،شده و به تولید غذا اقدام کرده است. 

در روند تکاملی شکل گیری ظروف سفالی می توان به آنچه که هنرمند سفالگر ساخت و در واقع همچون بوم نقاشی به تصویر نگاری پرداخته اشاره نمود که در واقع ،می توان همچون خط اندیشه نگار به آن اشاره نمود.

سفالگری املش دارای شخصیت استثنایی و منحصر به فرد است،زیرا سفالگر املشی با شکل بخشیدن به گل ورز داده شده ،اندام انسان و حیوان و منحصراً گاو را به صورت ترکیبی رئالیستی عرضه کرده است .این مکتب حیوان سازی با سفال ،هنر بیابانگردان را در حواشی دریای خزر باز گو و متبادر به ذهن می کند .

سفال املش

سفال  خاکستری و رنگی املش مربوط به سده های هشتم و نهم .م است و از گورهای بزرگ سنگی پراکنده در دره ها و کوهستان های مرتفع گیلان شرقی بین سفید رود و پل رود به دست آمده است .

سفالینه های املش را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

  • ظروف درخشان قرمز رنگ
  • ظروف درخشان قهوه ای یا خاکستری مایل به سیاه
  • ظروف زبر مایل به خاکستری
  • سفالینه هایی در ترکیب انسان
  • سفالینه هایی درترکیب حیوانات مختلف.

 

دیگر آثار موزه ها