تابلو نفیس دوره قاجاریه در موزه هنرهای زیبا

تابلو نفیس دوره قاجاریه در موزه هنرهای زیبا

از جمله تابلوهای نفیس دوره قاجاریه در موزه هنرهای زیبا ، تصویری تمام قد از فتحعلیشاه است که به گفته رابینسون منتقد هنری از با ارزش ترین تابلوهای رنگ و روغن در میان نقاشیهای ایرانی است . این تصویر کار هنرمندی به نام مهر علی است  که آن را در سال 1228 ه-ق کشیده و ...

  • کد مطلب: 1925
  • تاریخ انتشار: يکشنبه 24 مهر 1390 - 13:22

از جمله تابلوهای نفیس دوره قاجاریه در موزه هنرهای زیبا ، تصویری تمام قد از فتحعلیشاه است که به گفته رابینسون منتقد هنری از با ارزش ترین تابلوهای رنگ و روغن در میان نقاشیهای ایرانی است . این تصویر کار هنرمندی به نام مهر علی است  که آن را در سال 1228 ه-ق کشیده و بدین گونه امضا کرده است : ( رقم کمترین غلام ، مهرعلی ).

نام هنرمند : مهرعلی اصفهانی

موضوع : فتحعلیشاه در لباس رسمی دربار

تکنیک : رنگ روغن روی بوم

دوره : قاجاریه

مهر علی برجسته‌ترین نقاش دربار فتحعلی‌شاه به شمار می‌آید. پرده‌های برجای مانده از این نقاش حاکی از آنند که او بیش از همکارانش در نمایش شوکت شاهانه توفیق یافته‌است. فعالیت هنری مهر علی در سال‌های ۱۲۴۵- ۱۲۱۰ ه‍.ق بود. او دست کم ده پردهٔ پیکر نگاری از فتحعلی شاه کشید که به‌ ویژه در یک شمایل تمام قد، فتحعلی شاه را با تاج کیانی و عصای مرقّع و در نهایت ذوق و مهارت نشان می‌دهد. طراحی‌های مهرعلی در اوایل سدهٔ سیزدهم هجری پخته تر شد و تصویر شاه را با تناسبات چشم گیری کار کرد. در یکی از زیباترین پیکر نگاری‌های مهرعلی از فتحعلی شاه به تاریخ ۱۲۲۷-۱۲۲۸ ه‍.ق (موزهٔ سابق نگارستان، تهران)، او با ردای جواهر نشان و تاج بر سر، تصویر شده‌است. چند تابلو از زنان حرم سرا هست که از نظر سبک شبیه آثار مهرعلی است (محفوظ در تهران، موزهٔ نگارستان). از آثار منسوب به مهرعلی مجلس شکار فتحعلی‌شاه به همراه فرزندانش است که آن را در جایگاه ویژهٔ ریاست جمهوری هند آویخته‌اند. (نیو دهلی، راش تراپاتی بهاون)؛ و چند نقاشی پشت شیشه (تهران، موزهٔ مردم شناسی)نیز به او منسوب است. سر ویلیام اوزلی، که در ژوئیهٔ سال ۱۸۱۱ از اصفهان دیدن کرده، در کاخ فتح آباد یک سلسله چهره نگاری از شاهان باستانی ایران از آثار مهرعلی مشاهده کرده‌ است که در تاریخ ۱۲۴۴ق  برای سرمشق و تعلیم شاگردش ابوالحسن غفاری کشیده ‌است.

 

 دیگر آثار موزه ها