گزارش تصويري

پياده روي در سعدآباد

30 آبان ماه 1386

30 آبان

سفر كندلوس

30 و 31 آبان ماه 1386

30 آبان

نشست خبري صنعت فرش

11 تير ماه 1386

11 تير

بازدید از کارخانه شیر پگاه

22 خرداد ماه 1386

22 خرداد
949 - 960 of 968