بازدید همسر رئیس جمهورعراق به همراه معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از مجموعه سعدآباد

بازدید همسر رئیس جمهورعراق به همراه معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از مجموعه سعدآباد
  • کد مطلب: 8309
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 11 ارديبهشت 1402 - 10:30

بازدید همسر رئیس جمهورعراق به همراه معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شنبه نهم اردیبهشت ماه از کاخ موزه های سبز، ملت  و موزه استاد فرشچیان بازدید کردند. 

دسته بندی ها