نمایشگاه صورتگری نقاشی ایرانی در مکتب قاجار

  • کد مطلب: 8208
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 17 بهمن 1401 - 13:50

22 اثر از آثار محمدمهدی شیرینکار تحت عنوان «صورتگری در مکتب قاجار» در موزه استاد بهزاد واقع در مجموعه سعدآباد برپا شده است. این نمایشگاه تا 21 بهمن 1401 برپاست.

دسته بندی ها