در موزه برادران امیدوار گرد هم آمدیم و 93 سالگی «عیسی امیدوار» را گرامی داشتیم.

  • کد مطلب: 8179
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 5 دی 1401 - 12:57

برادران امیدوار نخستین جهانگردان ایرانی معاصر هستند که برادر کوچکتر-عیسی امیدوار- تیرماه امسال در شیلی درگذشت.

دستاوردهای سفر ده ساله «برادران امیدوار» د موزه ای به همین نام در مجموعه سعدآباد گردآوری و در سال 1382 خورشیدی افتتاح شده است.