نام کتاب: پژوهشی در اساطیر ایران

نام کتاب: پژوهشی در اساطیر ایران
  • کد مطلب: 7958
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 9 آذر 1400 - 14:19

نام کتاب: پژوهشی در اساطیر ایران
نام نویسنده:
مهرداد بهار
نام ناشر: انتشارات توس،تهران،۱۳۶۲

🔸کتاب حاضر شامل سه بخش آفرینش، مردم و فرجام است که از متن های مزدیسنی میانه گرد آوری شده است.اساطیر اصولا بر سه موضوع به بحث می پردازد.

۱-در چگونگی جهان خدایان، دشمنان محتمل ایشان و آفرینش جهان مادی و معنوی است که در واقع سخن بر بیان سر آغاز هستی و آفرینندگان آن است .
۲- داستان های حماسی است که باز ماندهٔ دوران شکل گرفتن اقوام و استقرار ایشان در اعصار کهن بشمار می آید و بعضا قصه ها و افسانه ها که در کنار آنها قرار گرفته و باز مانده است.
۳- مسائل مربوط به پایان جهان و زندگی پس از مرگ است.
استاد مهرداد بهار پژوهشگر و ایران شناس و اسطوره شناس یکی از مهم ترین اندیشمندان ادبیات ،ادیان و اسطوره های ایرانی است که آثار زیادی چون از اسطوره تا تاریخ ، پژوهشی در اساطیر ایران و تصحیح متون بند هشن را از خود بر جای گذاشته است.

او پنجمین فرزند ملکالشعرا محمد تقی بهار است .
قبل از مهرداد بهار ما هیچ اثری در باره ی اسطوره های ایرانی نداشتیم ،ایشان بنیان گذار اسطوره شناسی ایران است.

در این حوزه می توان از پرفسور احمد تفضلی و ژاله آموزگار از شخصیت های رفیع اسطوره شناسی ایران نام برد.

البته پژوهش در باره ی اساطیر ایران جای خالی بسیار دارد و می بایست اسطوره های پس از اسلام هم مورد بررسی و تحلیل و تطبیق قرار بگیرد .

مهدیه منوچهری مسئول پژوهش و کتابخانه مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد

دسته بندی ها