نام کتاب: اوراق ایرانی(خاطرات سفر کلود انه در آغاز مشروطیت)

نام کتاب: اوراق ایرانی(خاطرات سفر کلود انه در آغاز مشروطیت)
  • کد مطلب: 7893
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 27 مهر 1400 - 10:13

🔸نام کتاب:
اوراق ایرانی(خاطرات سفر کلود انه در آغاز مشروطیت)
نام نویسنده: کلود انه . مترجم: ایرج پروشانی
ناشر: نشر گویا،تهران،۱۳۹۸

کلود انه نام مستعار ژان شوپفرد جهانگرد،نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی در نیمه ی قرن بیستم است ،او بیست و هشتم ماه مه ۱۸۶۸ در شهر « مورژ» سوئیس دیده به جهان گشود و به سال ۱۹۳۱ در پاریس درگذشت.
کلود انه با مطبوعات مهم عصر خویش با مجله های جهانی و مجله های اروپایی همکاری داشت ،که بعدها به رولان گاروس معروف گردید.
او با همکاری میرزا محمد ،رباعیات خیام را به زبان فرانسه ترجمه کرد و توسط انتشارات «سیرن» در فرانسه ، سال ۱۹۲۰ ،به چاپ رسید.
او شاهد انقلاب روسیه بود و از ماه مارس ۱۹۱۷ تا ژوئن ۱۹۱۸ در لنینگراد بود و نخستین رویدادهای این انقلاب بزرگ را در چهار مجلد به چاپ رسانید.
در نخستین دهه ی قرن بیستم و مقارن با انقلاب مشروطیت سه بار از راه روسیه به ایران سفر کرد،از یکسو ازبخارا و سمرقند و از سوی دیگر تا اعماق کوهستان های بختیاری را زیر پا گذاشته است.
حاصل سفر او به ایران دو کتاب،یک همین کتاب «اوراق ایرانی» و دیگری
«سرخ گل های اصفهان یا سیاحت ایران با اتومبیل» نام دارد.
سفر او به ایران در دو سال پیاپی به سال های ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ در تابستان و بهار صورت گرفت و یکی از نوجوانان کلیمی تهران ،وظیفه ی مترجمی وی را به عهده داشته است.
در نگارش کتاب به گفته ی خود او ،به حوادث سیاسی روز نظر نداشته و تنها مناظر طبیعی ، نحوه ی زندگی و روحیات ایرانیان آن روز گار را به تصویر و تحریر کشیده است.
یکی از نکات ویژه ی کتاب ،ناگفته هایی بود که دیگر جهانگردان نسبت به گفتن آن، پرهیز می کردند ،اما او از عشق و حرص خود به کشف آثار عتیقه و کتب نفیس خطی و همچنین از طرح آشنایی خود با صیادان و قاچاق فروشان آثار نیز ،سخن گفت.
کلود در بخش مالیه ی اثر خود ، از شگفتی اداره مالیه در ایران و از حسابرسی موشکافانه و اهمیت و اعتبار گروه مستوفیان به نیکی یاد می کند .

مهدیه منوچهری (مسئول واحدپژوهش و کتابخانه )بیست و یکم مهر ماه ۱۴۰۰

دسته بندی ها