🔹نام کتاب: Islamic painting and the arts of the book نقاشی اسلامی و کتاب آرایی

🔹نام کتاب: Islamic painting and the arts of the book نقاشی اسلامی و کتاب آرایی
  • کد مطلب: 7864
  • تاریخ انتشار: شنبه 27 شهريور 1400 - 09:20

🔹نام کتاب:
Islamic painting and the arts of the book
نقاشی اسلامی و کتاب آرایی
نویسندگان: B.w. ROBISON
G.M MEREDITH- OWENS
ناشر: لندن .فابر و فابر .۱۹۷۶
زبان: انگلیسی

🔹این کتاب، دارای ۳۲۲ صفحه مطلب و ۱۲۷ صفحه تصویر است.
از جمله کتاب های کمیاب و قدیمی کتابخانه ی سعد آباد می باشد.
ویلیام رابینسون زاده ی ۲۰ ژوئن ۱۹۱۲ است ،دانشمند و نویسنده ی بریتانیایی متخصص در هنر و تاریخ آسیا بود که در سال ۲۰۰۵ از دنیا رفت.
او از سال ۱۹۳۹ در موزه ویکتوریا آلبرت مشغول به کار شد .کتاب نقاشی اسلامی و کتاب آرایی از جمله آثار وی در خصوص هنر شرق است.
کتاب حاضر محصول مشترک پژوهشگران بریتانیایی است و به نظر می رسد به طور عمیق و دقیق به هنر نگارگری و همچنین به سبک و تکنیک های مختلف آن از قرن ششم تا چهاردهم هجری ،می پردازد.
در این کتاب عناصر طبیعت و محیط زیست یکی از عناصر اصلی هویت بخشی هنر اسلامی می داند.
کتاب هنر های اسلامی با هدف بررسی نگارگری و بکارگیری آن در کتاب آرایی تنظیم شده است ،اصطلاح کتاب آرایی در دوره های تاریخی در هنر اسلامی کاربرد داشته ،اما در ترجمه ی تحت الفظی این کتاب می توان گفت که تحت عنوان «هنرهای کتاب» به خوانندگان معرفی شده است.
در بخشی از کتاب می خوانیم:
هنر های اسلامی شامل هنرهای تجسمی می باشد که بعد از ظهور اسلام ،این فرهنگ در خلق آثار تأثیر فراوانی داشته است و هنرهای اسلامی تحت تأثیر دین در جامعه دچار تغییر و تحولات زیادی گردید.
عناصر تکرار شونده یکی از نمونه های بارز هنر اسلامی است مانند : طرح های هندسی یا انتزاعی گل و گیاه که به اسلیمی معروفند .
هنر نگارگری یا نقاشی در سرزمین اسلامی بدلیل اعتقادات مذهبی ،به طور مستقل بکار نرفته و به نوعی مکمل ادبیات و به عبارت دیگر جهت مصور کردن متون ادبی بوده است. اما به تدریج از دوره ی ایلخانی نقاشی رشد چشمگیری داشت و در دوره ی صفوی به اوج رسید.

مهدیه منوچهری مسئول کتابخانه و پژوهش مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد

دسته بندی ها