🔹نام کتاب: تاریخ هنر اسلامی

🔹نام کتاب: تاریخ هنر اسلامی
  • کد مطلب: 7855
  • تاریخ انتشار: يکشنبه 21 شهريور 1400 - 10:47

 

🔹نام کتاب:
تاریخ هنر اسلامی
نام نویسنده:
کریستین پرایس
ترجمه:
مسعود رجب نیا
ناشر:
انتشارات امیر کبیر ،تهران،۱۳۵۳

پرایس داستان هنر اسلامی را با بانگ بلند پیروزی (الله اکبر) در جنگ ها ،آغاز می کندکه از مرزهای عربستان فراتر رفته و از ایمان کسانی سخن می گوید که بیم مرگ ندارند ،در جنگ کشته می شوند زیرا می دانند به بهشت می روند.
پرایس معتقد بود که هنر عربها در زبانشان بوده است نه در نقاشی،مجسمه سازی یا معماری
حتی در میان بازرگانان و مردم شهر نشین عرب ، هنر چندان ریشه نداشت.
در میان آنان تنها شعر و سرود رواج داشت،اما چیرگی عربها بر جهان، ایشان را با پیشه و هنر آشنا ساخت و با آشنایی با تمدن بیگانه اساس هنر اسلامی پایه ریزی شد.
به عنوان مثال: مسجدجامع دمشق بر جای پرستشگاه ژوپیتر خدای خدایان رومیان ساخته شده است.
مسعود رجب نیا ،در سال ۱۲۹۸ خورشیدی در تهران زاده شد و در سال ۱۳۷۷ در ترکیه در گذشت ،
رجب نیا ،ضمن اینکه در رشته های فرهنگی و اجتماعی مشاغل متعددی را بعهده داشت ،در زمینه ی ترجمه نیز از تبحر خاصی برخوردار بود .وی کار ترجمه را از سال ۱۳۲۹ خورشیدی با ترجمه ی رمان دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز آغاز کرد.
مهم ترین دستاورد های ایشان در زمینه ی ترجمه تاریخ عمومی ،تاریخ اجتماعی و تاریخ هنر ایران و اسلام می توان نام برد از جمله:
تاریخ و فرهنگ ژاپن ،تاریخ طب اسلامی ،عصر زرین و فرهنگ ایران ،هنر اسلامی و نقش های هندسی در هنر اسلامی
تلاش او نشان از اعتلای فرهنگ ایران و همچنین دسترسی آسان تر مردم به اینگونه منابع بوده است.
کتاب حاضر در ۲۱۴ صفحه
تنظیم شده است.
از مهمترین منابع پر ارزشی که پرایس در تهیه کتاب نام می برد
‏۱- A Handbook of Mohammadan Art (تألیف : M.s. Dimand)
‏۲- Wetern Islamic Architecture
(تألیف : jhon D .Hoag)
از نکات برجسته ای که می توان بر کتاب حاضر اشاره کرد ، نقاشی های کتاب است که توسط خانم پرایس کشیده شده است. ایشان در رشته ی نقاشی هم چیره دست بوده و توجه و دقت وافری در نگارش اثر خود داشتند.
به طور کلی ترجمه و دقت در نگارش کتاب حاضر ،سبب شده است که از نخستین منابع غنی در زمره تاریخ هنر اسلامی قرار گیرد.
تاریخ هنر اسلامی تکیه بر چگونگی پدید آمدن هنر در دوره ی اسلامی ، در سرزمین های چون سوریه، بغداد ، اندلس ، مصر ،چین ،ترکیه ،هند و ایران دارد.
▫️مهدیه منو چهری مسئول کتابخانه و پژوهش مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد
دهم شهر یور ماه ۱۴۰۰
@saadabadpalace

دسته بندی ها