نمایشگاه مجازى از مجسمه هاى اروپایی موجود در کاخ موزه سبز، مربوط به قرون ١٧ تا ٢٠ میلادى. 🔹منتخب آثاربرجسته اى از مجسمه سازان معروفى چون: Clodion (کلودیون) ‏paul Hudelet (پاول هودلت) ‏Pierre Jules Mene (پیر ژولس منه) ‏Denys puech (دنیس پوش) ‏Antoine Orlandini (آنتوآن ارلاندینى) ‏Thomas Wyek (توماس ویک) ‏Emmanuel Fremiet (امانوئل فرمه) ‏Carrier Belleus (ارنست کاریر بلوز)و ...

  • کد مطلب: 7388
  • تاریخ انتشار: يکشنبه 18 آبان 1399 - 10:28