حضور معلمان نا شنوا

حضور معلمان نا شنوا

مجموعه فرهنگي تاريخي سعد آباد عصر پنجشنبه نوزدهم مرداد ماه پذيراي گروهي 150 نفره،متشکل از معلمان ناشنواي سراسر کشور بود .. .

  • کد مطلب: 35
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 دی 1388 - 13:57

مجموعه فرهنگي تاريخي سعد آباد عصر پنجشنبه نوزدهم مرداد ماه پذيراي گروهي 150 نفره متشکل از معلمان ناشنواي سراسر کشور بود .

به گفته آقاي دکتر مبشري رئيس هيئت مديره کانون ناشنوايان ايران،اين گروه در تاريخهاي هجدهم و نوزدهم مرداد ماه سال جاري دومين گردهمايي خود را _ با هدف بحث و تبادل نظر درباره مسائل شغلي معلمان ناشنوا و همچنين آموزش اطفال ناشنوا _ در استان تهران برگزار کردند و بازديد از مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد در راس برنامه هاي اين گروه گنجانده شده بود که بعد از ظهر پنجشنبه نوزدهم مرداد ماه انجام گرفت .

دسته بندی ها