مرکز برنامه ریزی بازدید هدفمند کودکان و نوجوانان

مرکز برنامه ریزی بازدید هدفمند کودکان و نوجوانان

ساختمان این مرکز از سال 1354 تا 1357 محل اقامت تابستانی لیلا پهلوی ، دختر کوچک محمد رضا پهلوی بوده و در حال حاضر به مرکز برنامه ریزی بازدید هدفمند کودکان و نوجوانان تغییر کاربری داده است ...

  • کد مطلب: 197
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 دی 1388 - 14:26

ساختمان این مرکز از سال 1354 تا 1357 محل اقامت تابستانی لیلا پهلوی ، دختر کوچک محمد رضا پهلوی بوده و در حال حاضر به مرکز برنامه ریزی بازدید هدفمند کودکان و نوجوانان تغییر کاربری داده است .
در این مرکزعلاوه بربرنامه ریزی جهت بازدید هدفمند کودکان،برنامه هایی ازقبیل : مطالعات پژوهشی،کارگاههای آموزشی،نمایشگاه ها،سمینار و ...  برگزارمیگردد . 

دسته بندی ها