یکی از زیباترین و نفیس ترین آثار استاد محمود فرشچیان نگارگر پر آوازه معاصر تابلوی ضامن آهو است که در موزه اختصاصی ایشان در معرض دید عموم قراردارد .این اثر ارزشمند در سال 1358 خلق شده و تکنیک مورد استفاده در آن اکریلیک می باشد وعلاوه برداشتن ویژگیهای کم نظیر ظاهری دارای محتوای معنوی و...

 

" />یکی از زیباترین و نفیس ترین آثار استاد محمود فرشچیان نگارگر پر آوازه معاصر تابلوی ضامن آهو است که در موزه اختصاصی ایشان در معرض دید عموم قراردارد .این اثر ارزشمند در سال 1358 خلق شده و تکنیک مورد استفاده در آن اکریلیک می باشد وعلاوه برداشتن ویژگیهای کم نظیر ظاهری دارای محتوای معنوی و...

 

" />