• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تقدیر مدیر مجموعه سعدآباد از تیم والیبال سعدآباد

از تیم والیبال آقایان مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد (یگان حفاظت)، توسط دکتر کیا پارسا مدیر مجموعه سعدآباد و محمد رضا عسگری معاون این مجموعه، تقدیر شد.

ادامه مطلب

بازدید وزیر آموزش و فرهنگ جمهوری قبرس از مجموعه سعدآباد

وزیر آموزش و فرهنگ جمهوری قبرس، در رأس هیأت بلند پایه،ضمن حضور در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از کاخ ها و موزه های این مجموعه بازدید بعمل آورد.

ادامه مطلب