• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مجموعه سعدآباد در روز 31 تیر ماه تعطیل است

کاخ موزه های مجموعه سعدآباد در روز دوشنبه 31 تیر ماه تعطیل است.

ادامه مطلب

سفرنامه خوانی با حضور "عیسی امیدوار" در مجموعه سعدآباد

در روز دوشنبه 31 تیر ماه 1398، ساعت 10 تا 12، دومین جلسه سفرنامه خوانی سال جاری با حضور عیسی امیدوار در موزه برادران امیدوار واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار میشود.

ادامه مطلب