• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

کاهش ساعت فعالیت کاخ موزه های مجموعه سعدآباد

در راستای اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با شیوع و انتشار ویروس کرونا ،ساعت فعالیت کاخ موزه های مجموعه سعدآباد تا اطلاع ثانوی کاهش یافت.

ادامه مطلب

یش از 1600 قلم لوازم بهداشتی در مجموعه سعدآباد توزیع شد

صبح روز سه شنبه 13 اسفند ماه 1398 تعداد قابل توجهی لوازم بهداشتی،بمنظور مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در بین همکاران حاضر در موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد توزیع گردید.

ادامه مطلب