• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ساعت کاری مجموعه سعدآباد در نیمه دوم سال اعلام شد

مطابق سال های گذشته، ساعت بازدید از کاخ موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، در نیمه دوم سال تغییر یافت.

ادامه مطلب

اثری از "ویلم استیلینک" در مجموعه سعدآباد حفاظت و مرمت شد

پروژه حفاظت و مرمت تابلو نقاشی "On The Heath"، یکی از آثار نمایشی کاخ موزه ملت که از آثار هنرمند Willem Steelink Jrمی باشد، در آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت سعدآباد پایان یافت.

ادامه مطلب