• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

فراخوان ارسال مقاله به مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

واحد پژوهش مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد اقدام به تهیه و انتشار دومین شماره از فصلنامه داخلی این مجموعه در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و تعمق در مطالعات حوزه ی موزه داری، با عناوین پژوهشی مرتبط با مجموعه سعدآباد، نموده است.

ادامه مطلب

حفاظت و مرمت مجموعه ای از آثار در مجموعه سعدآباد

پروژه حفاظت و مرمت مجموعه ای از آثار مختلف موجود در یکی از مخازن مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در کارگاه و آزمایشگاه حفاظت و مرمت این مجموعه به پایان رسید.

ادامه مطلب

به مناسبت روز بزرگداشت سعدی‌: معرفی آثار سعدی شیرازی در کتابخانه سعدآباد

امروز، اول اردیبهشت ماه۱۳۹۷، به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی، کتابخانه مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، اقدام به معرفی مجموعه کتاب های مربوط به این شاعر نام آور که در کتابخانه سعدآباد موجود است می نماید.

ادامه مطلب