• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نمایشگاه "جامه صلح" در موزه پوشاک سلطنتی سعدآباد

از تاریخ 23 تا 30 شهریور ماه سالجاری نمایشگاه "جامه صلح" در موزه پوشاک سلطنتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد دایر می باشد.

ادامه مطلب

ویژه برنامه "روز جهانی صلح" در مجموعه سعدآباد برگزار شد

به مناسبت روز جهانی صلح (31 شهریور ماه)، مراسم بزرگداشت "روز جهانی صلح" در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد.

ادامه مطلب