• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

چهارمین دوره سفرنامه خوانی در موزه برادران امیدوار برگزار می گردد

در روز دوشنبه 28 مرداد ماه 1398، ساعت 10:00 تا :12:00، چهارمین جلسه سفرنامه خوانی سال جاری در موزه برادران امیدوار واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار میشود.

ادامه مطلب

مجموعه سعدآباد در عید سعید غدیر خم دایر است

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در روز سه شنبه 29 مرداد ماه مصادف با عید سعید غدیر خم دایر و پذیرای بازدیدکنندگان است و فروش بلیت از ساعت 9 تا 17 خواهد بود.

ادامه مطلب