تاریخ خبر:يکشنبه 28 اسفند 1401 - 14:36
کد خبر:8272
اتاق خواب پهلوی اول/ کاخ موزه سبز

اتاق خواب پهلوی اول

فرش: بافت ساروق اراک، 39 متر مربع، طرح لچک ترنج، کف ساده،تار و پود: پنبه، پرز : پشم، طرح لوزی. نقش میانی فرش با مقرنس های آیینه کاری شدﮤ قسمت مرکزی سقف همخوانی دارد.

پرده ها: بافته شده از نخ ابریشم و مفتول نازک نقره

مبلمان: ساخت فرانسه، روکش ساتن

تخت خواب: این تخت در زمان بازسازی سال 1350 توسط پهلوی دوم به اتاق افزوده شده است. پهلوی اول بر روی زمین می خوابیده است. تشک و لحاف مورد استفادﮤ پهلوی اول در مخزن کاخ سبز نگهداری و در نمایشگاه های دوره ای به نمایش گذاشته می شود

 میز آرایش: متعلق به ملکه مادر(تاج الملوک)، ساخت میسن آلمان

Bed chamber of Pahlavi I (bed room)

Carpet: Sarouk or Sarough (small city in west central of Iran) , 39 m2  , the mirror stalactite(muqarnas)  motif  of  the ceiling is harmonized with carpet patterns   Curtains: silk and silver

Furniture: French antique furniture (19th century)

Bed:  Pahlavi I slept on floor traditionally and this bed has been added in 1971 by Pahlavi II

 Dressing Table: (left side) the dressing table belongs to Mother of Pahlavi II (Queen Mother), German Company of Meissen