تاریخ خبر:سه شنبه 5 تير 1386 - 11:50
کد خبر:279
سومين جشنواره قالي هاي نفيس ايران

5 تا 15 تیر ماه 1386