تاریخ خبر:دوشنبه 22 فروردين 1390 - 14:51
کد خبر:1519
تابلو نقاشی نبرد لوتسن اثرآنیلو (آنجلو) فالکون

یکی ازقدیمیترین آثار، درکاخ موزه ملت،نبردلوتسن(La Battaglia di Lutzen)میباشدکه دراتاق کارشاه نصب شده این اثر مربوط به قرن 17 میلادی ، با تکنیک رنگ و روغن و به سبک رئالیسم  است . ابعاد این کار 125.125 می باشد و ...

یکی ازقدیمیترین آثار، درکاخ موزه ملت،نبردلوتسن(La Battaglia di Lutzen)میباشدکه دراتاق کارشاه نصب شده این اثر مربوط به قرن 17 میلادی ، با تکنیک رنگ و روغن و به سبک رئالیسم  است . ابعاد این کار 125.125 می باشد و توسط فرح پهلوی از فرانسه خریداری شده و  متعلق به هنرمند برجسته با نام آنیلوفالکونAniello (Angelo) Falcone می باشد .

 آنیلو فالکونAniello(Angelo) Falcone در سال 1600 میلادی در ایتالیا شهر ناپل متولد شد.پدر او یک کاسب و مادرش خانه دار بود. فالکون،شاگرد هنرمند نقاشی به نام Josepe de Ribera معروف بهSpagnolettoLo ،وگرایش هنری او بیشتر در موضوع جنگ و نبرد بوده است . فالکون شهرت زیادی در کشیدن نقاشیهای مذهبی برگرفته از کتاب مقدس ،داشت.او در نقاشی حقیقت و طبیعت   را عینی به تصویر می کشید.