تاریخ خبر:چهارشنبه 10 فروردين 1390 - 10:41
کد خبر:1493
نسخه خطی اثر استاد افضل الدین آذربد

نسخه خطی هشت صفـحه ای که با تذهیب کـاری زیبا و نقاشی از صورت رضاخان و محمدرضاپهلوی مزین گشته و با شعـری در مدح پادشاه با خط خوش استاد افضل الدین آذربد خطاطی شده است. این نسـخه خطی را استاد به دلیل طلب بخشش در زمان پهلوی دوم نوشته همراه با نامه ای به دربار می فرستد. این نسخه همراه با ...

 

 نسخه خطی هشت صفحه ای که با تذهیب کاری زیبا و نقاشی از صورت رضاخان و محمدرضاپهلوی مزین گشته و با شعری در مدح پادشاه با خط خوش استاد افضل الدین آذربد خطاطی شده است. این نسخه  خطی را استاد به دلیل طلب بخشش در زمان پهلوی دوم  نوشته همراه با نامه ای به دربار می فرستد. این نسخه همراه با نامه عفو هم اکنون در  کاخ موزه سبز نگهداری می شود.

  

بیوگرافی استاد افضل الدین آذربد

نام پدر: لطفعلی صدرالفاضل نصیری امینی

تولد و وفات: (۱۲۸۷ - ... ) شمسی

محل تولدایران - تهران – تهران

شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و نقاش

ابتدا در مدرسهٔ فیضیهٔ قم به تحصیل پرداخت ، ولی پس از چندی به‌علت علاقه به تذهیب و نقاشی نزد استادانی چون میرزا ابوالقاسم اصفهانی تذهیب ، و حسین بهزاد نقاشی را فرا گرفت. پس از تعلیم و نوشتن خطوط کوفی ، نسخ ، ثلث ، رقاع ، طغرا ، ریحان و تعلیق را خوب فرا گرفت. مدتی در ارتش خدمت کرد. وی مردی است خوش‌ذوق و خلیق و مؤدب و مبتکر و خودساخته که چندی در مدرسه فیضیه قم تحصیل و بعد به واسطه ذوق وافر و علاقه زیادی که به آموختن خط زیبا داشت در طفولیت ضمن انتقال به تحصیل به مطالعه و تمرین در اشکال خطوط می‌پرداخت بدو ن آنکه از احدی تعلیم گرفته باشد. سپس در وزارت پیشه و هنر و سازمان برنامه مشغول به‌کار شد و چندی نیز در شرکت ملی نفت به امور دولتی مشغول شد. از آثار وی کتابی است تحت عنوان "مفتاح‌الخطوط" که انواع خطوط در آن درج شده است.

وی مصداق این بیت است:

حدیث عشق بگفتن نمی‌توان آموخت                     مگر کسی که بود در طبیعتش مجبول